SDN kvartalsmøde: Forskning
Kommunehospitalet, Københavns Universitet
29/05/15
INS 2015 Mid-Year Meeting & ASSBI 5th Pacific Rim Conference
Sydney, Australia
01/07/15
5th Conference of ESN and 12th Nordic Meeting in Neuropsychology
Tampere, Finland
09/09/15
SDN årskursus og generalforsamling 2015
Hotel Nyborg Strand
29/10/15
NAN 35th Annual Conference
Austin, Texas
04/11/15
INS 44th Annual Meeting
Boston, Massachusetts
03/02/16
Velkommen
Forside / Velkommen

25 års jubilæum (1988-2013) SDN I Hindsgavl Slot, Middelfart

 SDN 25 års jubilæum 1988-2013
Hindsgavl Slot, Middelfart
Foto: Anders Gade
 

Selskabet Danske Neuropsykologer er et fagligt selskab under Dansk Psykolog Forening.

Selskabet er åbent for alle psykologer, som arbejder med eller har en særlig interesse for neuropsykologi. Selskabet arrangerer bl.a. videnskabelige møder og kurser til den neuropsykologiske specialistuddannelse. Selskabet blev dannet i 1988 og har idag ca. 300 medlemmer.

På hjemmesiden er der information om selskabet og aktuelle aktiviteter samt links. For medlemmer er der diskussionsforum og interne medlemslister. Patienter og pårørende kan finde informationer på siden Information. Rekvirenter af neuropsykologiske undersøgelser og bistand kan benytte listen over Specialister.
 

Hvad er neuropsykologi?

Neuropsykologi er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Det traditionelt væsentligste grundlag for slutninger om denne sammenhæng hos mennesker har været studier af patienter med hjerneskade, hvor man sammenholder skadens anatomiske lokalisation med forstyrrelser i sprog, hukommelse, opmærksomhed, perception, bevidsthed og andre funktioner. I de senere år er der også taget andre metoder i brug fx billeddannelse af hjernens aktivitet hos normale forsøgspersoner. Klinisk neuropsykologi er anvendelse af denne viden i diagnostik, rådgivning og behandling af hjerneskadede patienter.

Neuropsykologi rækker som videnskabelig disciplin tilbage til den tidlige lokalisation af funktioner i hjernen, som startede med franskmanden Paul Brocas påvisning af talecenteret i 1861. Den blev afgrænset fra neurologi og andre neurovidenskaber efter 2. verdenskrig, hvor man erkendte et behov for større viden i forbindelse med genoptræning af krigsveteraner med skudlæsioner i hjernen, men er i sin natur fortsat tværvidenskabelig. I moderne neuropsykologiske studier sættes ændringer i udførelsen af forskellige typer af opgaver ofte i relation til komponenter i psykologiske modeller eller teorier om den normale kognitive funktion. Herved kan patienters vanskeligheder forstås og forklares. Mønstre af skadede og intakte funktioner hos neurologiske patienter kan også bruges til at drage konklusioner om organisationen af de normale, intakte kognitive processer.