Bestyrelse
Forside / Selskabet / Bestyrelse

På generalforsamlingen i 2016 blev nedenstående valgt til bestyrelsen:

Pia Astrup, formand
Lions kollegiet, Tuborgvej 181, 2400 København NV 
Tlf. 35 31 90 65. Mail: aa7v@sof.kk.dk

Nadia Falcon Bærnthsen, formand og repræsentant i fagnævnet 
Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet Blegdamsvej, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tlf: 35 45 62 87. Mail: nadia.falcon.baernthsen@regionh.dk

Gry Madsen, kasserer
Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Ladegårdsgade 5, 9000 Aalborg
Tlf. 97 66 22 49. Mail: gjmm@rn.dk

Julie Nyvang Christensen, Webmaster
Projekt Styrket Indsats for unge med erhvervet hjerneskade. Rigshospitalet - Glostrup, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup
Tlf. 38 63 33 45. Mail: julie.nyvang.christensen@regionh.dk

Per Ørskov, koordinator for kvartals- og årskurser
Ph.d. studerende, Institut for sprog og kommunikation, Syddansk Universitet, Sdr. Stationsvej 28, 4200 Slagelse.
Tlf: 65504717. Mail: oerskov@sdu.dk


Signe Pertou Ringkøbing,
ad hoc opgaver samt kontakt til kvalitetsarbejdsgruppe
Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet - Blegdamsvej, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tlf: 35 45 69 11. Mail: signe.pertou.ringkoebing@regionh.dk

Anne Norup, ansvarlig for internationale forbindelser
Neurologisk Klinik, Rigshospitalet - Glostrup, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup
Tlf. 38 63 37 67. Mail: anne.norup@regionh.dk

Julia Emma Robotham, sekretær
Ph.d. studerende, Institut for psykologi, Københavns Universitet, Østerfarimagsgade 2A,
1353 København K
Tlf. 29 93 98 82. Mail: jer@psy.ku.dk


Selskabet er et fagligt selskab under
Dansk Psykolog Forening