Afhandling: Thomas Habekost (2005)
Forside / Information / For fagpersoner / Afhandling: Thomas Habekost (2005)

Deficits in visual attention after right side brain damage. TVA based patient studies

Thomas Habekost, Ph.D.
Dansk resumé

Denne afhandling indeholder en teoretisk oversigt samt tre empiriske artikler om visuelle opmærksomhedsforstyrrelser efter skade i højre side af hjernen. Med udgangspunkt i en diskussion af kognitive teorier argumenteres der for, at TVA modellen (Bundesen, 1990) er en velegnet ramme til undersøgelser af visuelle opmærksomhedsforstyrrelser. Den neurale basis for visuel opmærksomhed er organiseret i større anatomiske netværk, hvoraf nogle synes lateraliseret til den højre side af hjernen. Den stærkeste evidens for en særlig betydning af den højre hjernehalvdel kommer fra undersøgelser af det visuelle neglektsyndrom. Forskning i neglekt og andre opmærksomhedsforstyrrelser gennemgås, og der argumenteres for at disse undersøgelser ville styrkes af en bedre rodfæstning i kognitiv teori. En metode til patientundersøgelser baseret på TVA gennemgås og udvikles. Metoden blev anvendt i tre empiriske studier. Det første studie (Habekost & Bundesen, 2003) demonstrerede metodens sensitivitet og specificitet i en enkelt patient med kun mindre kliniske symptomer. I det andet studie (Habekost & Rostrup, 2005a) blev metoden anvendt til en større undersøgelse af visuelle asymmetrier efter højresidig skade. Det tredje studie (Habekost & Rostrup, 2005b) viste betydningen af skade i den posteriore hvide substans for generelle reduktioner i visuel opmærksomhedskapacitet. Ph.d.-projektets bidrag til neuropsykologisk teori opsummeres og diskuteres.

English summary

This dissertation comprises a theoretical review and three empirical articles on visual attention deficits after right side brain damage. Based on a discussion of cognitive theories it is argued that the TVA model (Bundesen, 1990) is an appropriate framework for investigating visual attention. The neural basis of visual attention is organized in large-scale anatomical networks, some of which seem lateralized to the right side of the brain. The strongest evidence for a special role of the right hemisphere comes from studies of the visual neglect syndrome. Research on neglect and other visual attention deficits is reviewed, and it is argued that these investigations would benefit from a stronger grounding in cognitive theory. A method of patient assessment based on TVA is reviewed and developed. The method was applied in three empirical investigations. The first study (Habekost & Bundesen, 2003) demonstrated the sensitivity and specificity of the method in a single case with minor clinical symptoms. In the second study (Habekost & Rostrup, 2005a) the method was applied for a large-scale investigation of visual asymmetries after right side lesions. The third study (Habekost & Rostrup, 2005b) showed the importance of posterior white matter damage for general deficits in visual attention capacity. The contributions of the Ph.d.-project to neuropsychological theory are summarized and discussed.