Afhandling: Kim Rune Hansen (1998)
Forside / Information / For fagpersoner / Afhandling: Kim Rune Hansen (1998)

Cognitive Dysfunction in a population-based sample of multiple sclerosis patients

Kim Rune Hansen, Ph.D.

 

 

Dansk resumé

Indtil for ca. 10-20 år siden mente man at kun alvorligt ramte skelrose patienter med et langvarigt sygdomsforløb blev demente. Forskning har senere vist et helt anderledes billede. Hovedformålet med denne undersøgelse er at undersøge prævalencen af dissemineret sklerose (DS) i en tilfældig udvalgt gruppe patienter, arten af kognitive dysfunktioner, samt sammenhængen mellem kognitiv dysfunktion og DS.

Flere tidligere undersøgelser har fundet mellem 40 og 60 % af DS patienterne dementielt reduceret. Der er ikke fundet nogen sikker sammenhæng mellem demensudvikling og andre sygdomsvariable (f.eks. alder, sygdomsvarighed, forløbstype m.m.). De kognitive funktioner der hyppigst reduceres af DS er indlæring/hukommelse, opmærksomhed og eksekutive funktioner. Forstyrrelser som afasi, agnosi og rum-retningsforstyrrelser er beskrevet, men forekommer sjældent i forbindelse med DS. Der er ikke meget viden om skader i visuoperceptuelle funktioner og dette område er vanskeligt at undersøge da mange DS-patienter har skader i primære visuelle områder.

Aktuelle undersøgelse blev foretaget på Rigshospitalets neurologiske afdeling i perioden 1993 - 1995. I undersøgelsen indgik en stratificeret, tilfældig valgt gruppe sklerosepatienter, udtrukket fra Scleroseregisteret på baggrund af alder (35 - 50 år) og sygdomsvarighed (5 - 20 år). 99 patienter indgik i den neuropsykologiske undersøgelse. 6 patienter var ikke testbare og blev derfor alene klinisk vurderet. 11 patienter kunne gennemføre en kort mental status undersøgelse og 82 patienter gennemførte en mere omfattende neuropsykologisk undersøgelse. Patienternes kognitive funktionsniveau blev skaleret på et demensindex der kategoriserede 54,5% af patienterne som demente. Sammenlignet med raske kontrolpersoner klarede gruppen på 82 patienter sig signifikant dårligere indenfor alle undersøgte domæner (visuospatiale funktioner, sprog, hukommelse, eksekutive funktioner opmærksomhed og mentalt tempo) med undtagelse af sproglig intelligens. Der var ikke forskel mellem demente og ikke-demente patienter med hensyn til alder eller antal år siden diagnose, men der var tendens til at demente patienter havde længere sygdomsvarighed. Demente patienter var, sammenlignet med patienter uden demens, neurologisk signifikant dårligere.

Resultatet af denne undersøgelse er ikke repræsentativt for den "sande DS population". Undersøgelsens resultater stemmer godt overens med de få sammenlignelige populationsbaserede undersøgelser. Denne undersøgelse adskiller sig fra andre undersøgelser ved at inkludere både meget dårlige (ofte plejehjemsanbragte patienter) og patienter med et benignt forløb. Undersøgelsen bekræfter at en betydelig andel af patienter med DS bliver generelt intellektuelt svækkede som følge af sygdommen, samt at kognitive vanskeligheder kan ramme både tidligt og sent i sygdomsforløbet.